0
«Ανάσα» για έναν άνδρα και τη μητέρα του έδωσε απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, καθώς το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση του δανειολήπτη γιου, λόγω της αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, χορηγώντας Προσωρινή Διαταγή, παρά της μη συναίνεσης της πιστώτριας Τράπεζας.


Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο εν λόγω οικογένεια των δανειοληπτών είναι μέλη (γιος- μητέρα), πρόκειται αφενός για άγαμο, άτεκνο, άνεργο, καταναλωτή ηλικίας 38 ετών, από την Περιφέρεια του Δήμου Βουκολιών,ο οποίος δανείστηκε από μία Τράπεζα με δύο διαφορετικές συμβάσεις (στεγαστικό δάνειο), συνολικής οφειλής 82.465,71ευρώ. Εφετέρου την εγγυήτρια μητέρα η οποία συμμετείχε στο εν λόγω δανεισμό ως εγγυήτρια, η οποία είναι συνταξιούχος, ηλικίας 69 ετών, και χήρα με δυο παιδιά, το οποίο το ένα συντηρεί λόγω ανεργίας αυτού.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο γιος και οφειλέτης είναι:

α) κύρια κατοικία 142,97 τ.μ σε οικόπεδο 703,07 τ.μ πλήρης κυριότητας


Εισόδημα που διαθέτει: "Μηδέν" λόγω ανεργίας

Η μητέρα: Διαθέτει αγροτεμάχια με ελαιόδενδρα και μικρό αγροτικό εισόδημα 3448,57 ευρώ ετησίως, επίσης διαθέτει σύνταξη 431,51 ευρώ.

Όπως αναφέρει το goodnet, το Ειρηνοδικείο Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1, 8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι δανειολήπτης ως και η εγγυήτρια μητέρα του, πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.
α)ΧΟΡΗΓΕΙ, προσωρινή διαταγή
β)ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ, όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους της πιστώτριας σε βάρος των δανειοληπτών και ΔΙΑΤΗΡΕΙ την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας του αιτούντος προσωρινά για δύο έτη με τον όρο να τηρηθούν οι όροι που τίθενται από την παρούσα απόφαση
γ)ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ Γιο και μητέρα από κοινού, να καταβάλλουν μηνιαίως επί μία τριετία το ποσό των 50,00 ευρώ, προς την μία και μοναδική Τράπεζα. Ο Γιος και οφειλέτης στην αίτηση του είχε προτείνει 100, 00 μηνιαία δόση.
δ)ΧΟΡΗΓΕΙ "περίοδο χάριτος" τριετία για την πληρωμή δόσεων, για την διάσωση της κατοικίας
ε)ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον γιο για την διάσωση της κατοικίας καταβολή δόσης 90,00 ευρώ αρχής γενομένης από 1-1-2017 μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης

Δημοσίευση σχολίου Blogger

 
Top